TDV-chatzalo
TDV-chatface
TDV
Revit Basic
Khóa học đang mở

Lớp Revit MEP căn bản

Lơp Revit MEP căn bản cung cấp các kiến thức cơ bản của Revit để có thể làm quen và bắt đầu với Revit MEP, bao gồm giới thiệu các công cụ và hướng dẫn cách quản lý file đồng bộ và hiệu quả.

Tham gia học
Revit CTN
Khóa học đang mở

Lớp Revit CTN

Lơp Revit CTN cung cấp các kiến thức cần thiết về Revit để có thể quản lý và triển khai hệ thống Cấp Thoát Nước trên mô hình Revit.

Tham gia học
Revit PCCC
Khóa học đang mở

Lớp Revit PCCC

Lơp Revit PCCC cung cấp các kiến thức cần thiết về Revit để có thể quản lý và triển khai hệ thống phòng cháy chữa cháy trên mô hình Revit.

chi tiết
Revit HVAC
Khóa học đang mở

Lớp Revit HVAC

Lơp Revit HVAC cung cấp các kiến thức cần thiết về Revit để có thể quản lý và triển khai hệ thống điều hòa không khí trên mô hình Revit.

chi tiết
Revit Điện
Khóa học đang mở

Lớp Revit Điện

Lơp Revit Điện cung cấp các kiến thức cần thiết về Revit để có thể quản lý và triển khai hệ thống Điện trên mô hình Revit.

chi tiết
Team Work với Revit
Khóa học đang mở

Lớp Team Work với Revit

Lơp Tự học Revit Team Work cung cấp các kiến thức cần thiết để triển khai làm việc nhóm trên mô hình Revit.

chi tiết
/
/catalog/view/theme/
Ở mọi lúc mọi nơi có Internet
/pictures/catalog/about/video/2.jpg
10.801920
106.714284
<a href="tel:0904973683
<a href="mailto:ducvietkd08@gmail.com;/a>
Email:
Fax:
Tel: